Skip to content Skip to footer

Hieronder tref je de tekst aan van het modelformulier voor herroeping. Deze kun je gebruiken om een retourzending via de email (sales@mayleah.nl) door te geven. Het is echter niet verplicht om dit formulier te gebruiken.

Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:[ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten:

[aanduiding product]

*de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]

*de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen* –

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.