Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

 Artikel 1 Begrippen
 
1.1 Algemene voorwaarden
De algemene voorwaarden van Mayleah, die zijn gepubliceerd op de website van Mayleah op https://Mayleah.nl
1.2 Deelnemer/Student/Leerling/Client
Degene die een yogales, privéles, bedrijfsles, retreat, workshop, sessie of cursus volgt of wil volgen
 
1.3 Les/sessie
Datgene dat georganiseerd wordt door Mayleah en gevolgd wordt door de deelnemer.
 
1.4 Website
De website van Mayleah https://mayleah.nl
 
1.5 Mayleah
Waar in dit reglement gesproken wordt over Mayleah wordt specifiek bedoeld Mayleah, ingeschreven bij de K.V.K te Breda onder nr. 60951338
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle privélessen, bedrijfsyoga, abonnementen, strippenkaarten, workshops, retreats, cursussen en sessies bij Mayleah. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
2.2 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Mayleah als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt.
2.3
Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Mayleah worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en voor iedereen beschikbaar op de website.
2.4.
Deze voorwaarden gelden niet voor lessen die worden gegeven bij yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio of sportschool
 
Artikel 3 Eigen risico en aansprakelijkheid
3.1
Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico.
3.2
Blessures, geestelijke klachten en zwangerschap dienen voor de les aangegeven te worden.
3.3
Mayleah aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
3.4
Mayleah is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, van of aan eigendommen van de deelnemer.
3.5
Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Mayleah, dienen te worden vergoed.
3.6
Mayleah heeft het recht om zonder opgave van reden een les te annuleren of van locatie te veranderen. De les wordt op een ander moment ingehaald of er vindt restitutie plaats. Dit geldt niet voor lessen die worden gegeven in yogastudio’s en sportscholen. Hiervoor gelden de voorwaarden van de yogastudio en sportschool.
 
Artikel 4 Bedrijfsyoga
4.1
Op welke wijze invulling wordt gegeven aan bedrijfsyoga vindt plaats door afstemming tussen het bedrijf en Mayleah
4.2.
Indien het bedrijf de yogales annuleert binnen 48 uur, wordt het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
4.3.
De factuur dient voorafgaand aan de dienst te worden betaald.
 
Artikel 5 Workshop
5.1
Mayleah houdt zich het recht voor om een workshop te annuleren. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd worden.
5.2
Deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat Mayleah het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen. Pas nadat het gehele bedrag door Mayleah is ontvangen is de reservering definitief
5.3
Tot zeven dagen voor de workshop kan de deelnemer zijn inschrijving annuleren, in dit geval wordt het inschrijfgeld terugbetaald onder inhouding van €7,50 administratiekosten.
5.4
Indien de deelnemer binnen zeven dagen voor een workshop annuleert, vindt er geen restitutie plaats
 
Artikel 6 Retreat
6.1
Deelnemer kan aan een retreat deelnemen nadat Mayleah het volledige bedrag voor deelname aan het retreat heeft ontvangen. Pas nadat de het gehele bedrag door Mayleah is ontvangen is de plek definitief gereserveerd.
6.2
Bij deelname aan een retreat dient de aanbetaling uiterlijk binnen 14 dagen na reservering te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor de geplande retreat te worden voldaan.
6.3
Mayleah behoudt zich het recht voor het retreat te annuleren. In dat geval wordt het door de deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde retreat prijs terugbetaald.
6.4
Indien een overeenkomst na 48 uur van reservering wordt geannuleerd, is de reiziger de reserveringskosten verschuldigd. De overige annuleringskosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering:
 
Tot 8 weken voor vertrek 15% van de reissom
Van 8 weken tot 6 weken voor vertrek 30% van de reissom;
Van 6 weken tot 4 weken voor vertrek 50% van de reissom;
Van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 75% van de reissom;
Van 2 weken tot de dag van vertrek 100% van de reissom.
 
6.5
Indien de deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan het retreat wordt de reeds betaalde prijs niet gerestitueerd.
 
Artikel 7 Online Cursus
7.1
De deelnemer krijgt toegang tot de online cursus na registratie en betaling van de cursus
7.2
De deelnemer dient naar waarheid de gegevens in te vullen
7.3
Na betaling van de cursus krijgt de klant toegang tot de cursus
7.4
De cursus is voor minimaal 3 maanden te gebruiken 
7.5
Mayleah is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de cursus. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en goede werking van de internetverbinding
7.6
Mayleah heeft het recht om (onderdelen van) de cursus te verwijderen indien dat in haar ogen noodzakelijk is.
7.7
De deelnemer mag het cursusmateriaal op welke wijze en in welke vorm dan ook niet downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
 
Artikel 8 Abonnement, strippenkaart, losse les, privéles, sessie en prijzen
8.1
Mayleah behoudt zich het recht voor om een les te annuleren. In dit geval zal de les in overleg worden ingehaald of er vindt restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
8.2
Een abonnement of strippenkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
8.3
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het deelnemen aan de lessen. Gemiste lessen komen niet voor restitutie van het lesgeld in aanmerking.
8.4
Opzegtermijn van alle abonnementen is één maand. De opzegging dient per e-mail aan Mayleah te worden doorgegeven.
8.5
Een strippenkaart is 6 maanden geldig.
8.6
Het bedrag voor een losse les dient vooraf contant, via online betaalverzoek, of overgemaakt te worden. Op verzoek kan ook worden gepind
8.7
Een privéles dient vooraf contant, via online betaalverzoek, of overgemaakt te worden. Op verzoek kan ook worden gepind
8.8.
Tot 48 uur voor aanvang van een privéles of sessie is het mogelijk een privéles of sessie kosteloos te annuleren
Dit kan per e-mail of whatsapp. Indien de deelnemer zijn reservering binnen 48 uur voor aanvang annuleert, wordt geen geld gerestitueerd.
 
Artikel 9 Prijzen
9.1
Alle actuele prijzen staan vermeld op de website. Mayleah behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen.
 
Artikel 10 Persoonsgegevens
10.1
Mayleah verzamelt persoonsgegevens van haar deelnemers/cliënten voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Mayleah gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om zoals is vastgelegd in het privacybeleid van Mayleah te vinden op de website
 
@: info@mayleah.nl
T: 06-18427469
 
Algemene Voorwaarden
Privacy Statement
KVK nummer: 60951338
© 2022 Mayleah